Sectoren

Veevoedersector

Veevoeders

Met microdosering worden mengformules in de veevoerdersector nauwkeurig uitgewogen en vermengd.

huisdier

Petfood

Restloze transportsystemen vermijden contaminatie bij het verwerken van verschillende ingrediënten.

Mensenvoeding

Humane voeding

Kwaliteit en voedselveiligheid zijn belangrijke factoren in de sector van de menselijke voeding.

Slachtafvalverwerking

Slachtafval

In de sector van slachtafvalwerking worden dierlijke vetten, ruwe beenderen en haflfabrikaten verwerkt.

Huishoudafvalbewerking

Huishoudafval

In de sector van de recycling worden organisch-biologische afvalstoffen omgevormd tot hernieuwbare energiedrager of secundaire grondstoffen vo

Graanindustrie

Granen

In de graansector wordt graan door verschillende technologiën (malen, pellen, toasten, pletten, vlokken, extruderen, poffen, enz....) getransf

lijnzaad

Olieslagerijen

Olie wordt geperst uit allerlei oliehoudende zaden, zoals lijnzaad, koolzaad, enz.

Meststoffenindustrie

Meststoffen

De meststoffen sector produceert verschillende soorten meststoffen.  Organische meststoffen zijn opgebouwd uit natuurlijke componenten van die

Houtpellets

Houtpellets

De sector van de houtpellets is aan een opmars bezig door de steeds hogere stookkosten van aardgas.  Quintyn Gebr.